:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::


1.เอกสารประชุม Web Conference อ่านรายละเอียด <<

2.การปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ราคากลาง อ่านรายละเอียด <<.

3.คู่มือรูปแบบแนะนำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย อ่านรายละเอียด<< .

4.คู่มือกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้างสูตรและ วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ได้ค่า K) ของประกวดราคานานาชาติ อ่านรายละเอียด<< .

:: เกี่ยวกับสำนักงานทางหลวงที่ ๕ ::


หน้าที่และความรับผิดชอบ

:: คลิก ::

คณะผู้บริหาร

:: คลิก ::

กลยุทธ์

:: คลิก ::

วีดีโอภายในสำนักงาน

:: คลิก ::

 

:: ภาพกิจกรรม ::


:: ดูทั้งหมด ::