ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

201 ข้อกำหนดมวลรวมละเอียดสำหรับผสมคอนกรีต

        

18 ต.ค. 2560

 

002

 

   

202 ข้อกำหนดมวลรวมหยาบสำหรับผสมคอนกรีต

        

18 ต.ค. 2560

 

003

 

   

301_ข้อกำหนดของวัสดุสำเร็จรูปอุดรอยต่อเผื่อขยายสำหรับงานคอนกรีตชนิดไม่ปลิ้นและยืดหยุ่นมีแอสฟัลต์เป็นส่วนประกอบ

        

18 ต.ค. 2560

 

004

 

   

401 SPECIFICATION FOR ASPHALT CEMENT

        

18 ต.ค. 2560

 

005

 

   

402 SPECIFICATION FOR CUT BACK ASPHALT (RAPID-CURING TYPE)

        

18 ต.ค. 2560

 

006

 

   

403 SPECIFICATION FOR CUT-BACK ASPHALT (MEDIUM-CURING TYPE)

        

18 ต.ค. 2560

 

007

 

   

404 SPECIFICATION FOR CATIONIC ASPHALT EMULSION

        

18 ต.ค. 2560

 

008

 

   

405 Specification for Elastomeric Modified Asphalt Emulsion

        

18 ต.ค. 2560

 

009

 

   

406 Specification for Modified Asphalt Emulsion CRS-1 for Tack Coat

        

18 ต.ค. 2560

 

010

 

   

407 Specification for Polymer Modified Asphalt Cement for Porous Asphalt Concrete

        

18 ต.ค. 2560

 

011

 

   

408 Specification for Polymer Modified Asphalt Cement for Asphalt Concrete

        

18 ต.ค. 2560

 

012

 

   

601 ข้อกำหนดของลูกแก้วสำหรับสีทาถนน

        

18 ต.ค. 2560

 

013

 

   

602 ข้อกำหนดสีตีเส้นถนนชนิดสะท้อนแสงโดยการโรยลูกแก้ว

        

18 ต.ค. 2560

 

014

 

   

603 ข้อกำหนดของแผ่นสะท้อนแสงที่มีกาวอยู่ด้านหลัง

        

18 ต.ค. 2560

 

015

 

   

604 ข้อกำหนดวัสดุเทอร์โมพลาสติคสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง

        

18 ต.ค. 2560

 

016

 

   

605 ข้อกำหนดของแผ่นอลูมิเนียมโลหะผสม

        

18 ต.ค. 2560

 

017

 

   

606 ข้อกำหนดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีสำหรับป้ายจราจร

        

18 ต.ค. 2560

 

018

 

   

607 ข้อกำหนดลูกแก้วสะท้อนแสงสำหรับป้ายจราจร

        

18 ต.ค. 2560

 

019

 

   

608 ข้อกำหนดแผ่นสะท้อนแสงชนิด Microprismatic

        

18 ต.ค. 2560

 

020

 

   

609 ข้อกำหนดหมึกพิมพ์ซิลค์สกรีนสำหรับป้ายจราจร

        

18 ต.ค. 2560