นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1

 

 
นางนุชนารถ เฉลยพนิต
ส่วนบริหาร
นายนิยม แดงฤทธิ์
ส่วนเครื่องจักรกล
ว่าง
ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นายประวีณ เครือกนก
ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง
นายทองสุข มิตตัสสา
ส่วนไฟฟ้า