ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

ขอยกเลิกประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/1/2562 ลว.19 กันยายน 2561

        

21 ก.ย. 2561

 

002

 

   

ขอยกเลิกประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/2/2562 ลว.19 กันยายน 2561

        

21 ก.ย. 2561

 

003

 

   

ขอยกเลิกประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/3/2562 ลว.19 กันยายน 2561

        

21 ก.ย. 2561

 

004

 

   

ขอยกเลิกประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EB สทล.5/4/2562 ลว.19 กันยายน 2561

        

21 ก.ย. 2561