นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงที่ 5

 

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม...อ่านต่อ...

11: 09: 2561 |

 
 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข 12

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ...อ่านต่อ...

2: 09: 2561 |

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้าง พื้นฐานและเทคโนโลยีท่าอากาศยาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโครงสร้าง..อ่านต่อ...

23: 08: 2561 |

 
 

นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของสำนักงาน..

 

นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ
อ่านต่อ...

20: 08: 2561 |

 
 
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ) ในตำแหน่ง พนักงานโยธา (ผู้พิการ)  

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 28 : 08 : 2561 |

 
   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา, ตำแหน่งไฟฟ้าและสื่อสาร, ตำแหน่งพนักงานและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ |28 : 08 : 2561 |

 
 
   

ขอยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/1/2562 ลว.19 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 21 : 09 : 2561 |

 
   

ขอยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/2/2562 ลว.19 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 21 : 09 : 2561 |

 
   

ขอยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/3/2562 ลว.19 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 21 : 09 : 2561 |

 
   

ขอยกเลิกผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/4/2562 ลว.19 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 21 : 09 : 2561 |

 

วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า

ภูสอยดาว

ร่องแพแก่งไฮ

ทุ่งแสลงหลวง วัดนางพญา น้ำตกปอย