เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ..

 

คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 โดยมีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ..
อ่านต่อ...

16 : 05: 2561 |

 
 

คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 โดยมีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ..

 

คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 โดยมีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ..
อ่านต่อ...

16 : 05: 2561 |

 
 

คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 โดยมีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ..

 

.คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ
อ่านต่อ...

15 : 05: 2561 |

 
 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ประธาน

ในการประชุมประจำเดิอน พฤษภาคม ครั้งที่3/2561

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ประธานในการ......

อ่านต่อ...

8 : 05: 2561 |

 
 
   

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 31 : 08 : 2560 |

 
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ตำแหน่ง พนักงานโยธา

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 31 : 08 : 2560 |

 
 
   

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/5/2561 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 2 : 02 : 2561 |

 
   

ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/5/2561 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 28 : 02 : 2561 |

 

วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า

ภูสอยดาว

ร่องแพแก่งไฮ

ทุ่งแสลงหลวง วัดนางพญา น้ำตกปอย