สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับกองฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ

 

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับกองฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ อ่านต่อ...

 22 : 02 : 2561 |

 
 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2561

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2561อ่านต่อ...

 | 16 : 02 : 2561 |

 
 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานในการคัดเลือกผู้ที่มความรู้ความสามารถในงานซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการคัดเลือก ... อ่านต่อ...

 | 6 : 02 : 2561 |

 
 

นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 มีความประสงค์จะบรรยายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 มีความประสงค์จะบรรยายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ... อ่านต่อ...

 | 31 : 01 : 2561 |

 
 
   

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงสุโขทัย

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 31 : 08 : 2560 |

 
   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงสุโขทัย สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ตำแหน่ง พนักงานโยธา

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 31 : 08 : 2560 |

 
 
   

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/5/2561 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 2 : 02 : 2561 |

 

วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า

ภูสอยดาว

ร่องแพแก่งไฮ

ทุ่งแสลงหลวง วัดนางพญา น้ำตกปอย