ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.),นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ)

 

ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.),นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) อ่านต่อ...

28: 11: 2561 |

 
 

นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ)

พร้อมคณะ ฯได้ลงพื้นที่สายทางในความควบคุมของ

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

 

วดร.1 (ภาคเหนือ) ฯได้ลงพื้นที่สายทางในความควบคุมของ

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 อ่านต่อ...

27: 11: 2561 |

 
 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ อ่านต่อ...

1: 11: 2561 |

 
 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง
ที่ 5 เป็นประธานในการประชุมแนวทาง
การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุม อ่านต่อ...

24: 10: 2561 |

 
 
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ) ในตำแหน่ง พนักงานโยธา (ผู้พิการ)  

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 28 : 08 : 2561 |

 
   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา, ตำแหน่งไฟฟ้าและสื่อสาร, ตำแหน่งพนักงานและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ |28 : 08 : 2561 |

 
 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

เลขที่ EB สทล.5/1/2562 ลว.20 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ |24 : 09 : 2561 |

 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

เลขที่ EB สทล.5/2/2562 ลว.20 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 24 : 09 : 2561 |

 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

เลขที่ EB สทล.5/3/2562 ลว.20 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 24 : 09 : 2561 |

 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

เลขที่ EB สทล.5/4/2562 ลว.20 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 24 : 09 : 2561 |

 

วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า

ภูสอยดาว

ร่องแพแก่งไฮ

ทุ่งแสลงหลวง วัดนางพญา น้ำตกปอย