สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง เป็นวิทยากรในโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร
เรื่อง การบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล

 

สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง เป็นวิทยากรในโครงการประชาสัมพันธ์สัญจร...อ่านต่อ...

11: 10: 2561 |

 
 

นายสมบัติ  เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์  จันทร์หิรัญ

 

นายสมบัติ  เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์  จันทร์หิรัญ รองผุ้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5...อ่านต่อ...

09: 10: 2561 |

 
 

 นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง
ที่ 5 พร้อมด้วยนายเจษดา บุญรอด..

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง
ที่ 5 พร้อมด้วยนายเจษดา บุญรอด..
...อ่านต่อ...

1: 10: 2561 |

 
 

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงที่ 5

 

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม...อ่านต่อ...

11: 09: 2561 |

 
 
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ผู้พิการ) ในตำแหน่ง พนักงานโยธา (ผู้พิการ)  

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 28 : 08 : 2561 |

 
   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานโยธา, ตำแหน่งไฟฟ้าและสื่อสาร, ตำแหน่งพนักงานและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ |28 : 08 : 2561 |

 
 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

เลขที่ EB สทล.5/1/2562 ลว.20 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ |24 : 09 : 2561 |

 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

เลขที่ EB สทล.5/2/2562 ลว.20 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 24 : 09 : 2561 |

 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

เลขที่ EB สทล.5/3/2562 ลว.20 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 24 : 09 : 2561 |

 
   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

เลขที่ EB สทล.5/4/2562 ลว.20 กันยายน 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 24 : 09 : 2561 |

 

วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า

ภูสอยดาว

ร่องแพแก่งไฮ

ทุ่งแสลงหลวง วัดนางพญา น้ำตกปอย