นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธาน

เปิดงานวันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2561 (BIG CLEANING DAY)

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานเปิดงานวันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2561 อ่านต่อ...

03: 08: 2561 |

 
 

การประชุมซักซ้อมการบันทึกราคากลางในระบบ E-GP ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 และแขวงทางหลวงในสังกัด

 

การประชุมซักซ้อมการบันทึกราคากลางในระบบ E-GP ของสำนักงาน
ทางหลวงที่ 5และแขวงทางหลวงในสังกัดอ่านต่อ...

26 : 07: 2561 |

 
 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการ

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วย
นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม.....อ่านต่อ...

26 : 07: 2561 |

 
 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5  เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5  พร้อมด้วย
นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม.....อ่านต่อ...

25 : 07: 2561 |

 
 
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา (ผู้พิการ)
 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 24 : 07 : 2561 |

 
   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานโยธา, ตำแหน่งไฟฟ้าและสื่อสาร, ตำแหน่งพนักงานและควบคุมเครื่องจักร และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ |24 : 06 : 2561 |

 
 
   

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/5/2561 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 2 : 02 : 2561 |

 
   

ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/5/2561 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 28 : 02 : 2561 |

 

วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า

ภูสอยดาว

ร่องแพแก่งไฮ

ทุ่งแสลงหลวง วัดนางพญา น้ำตกปอย