นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12

 

นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12 .อ่านต่อ...

18 : 06: 2561 |

 
 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2561

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2561โดยมี นายอัครวัฒน์..อ่านต่อ...

14 : 06: 2561 |

 
 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 21.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง พร้อมผู้บริหารจากกรมทางหลวง.

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ผู้อำนวแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับ ..อ่านต่อ...

9 : 06: 2561 |

 
 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการอบรมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ ...

 

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการอบรมแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ..อ่านต่อ...

16 : 05: 2561 |

 
 
   

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำหรับผู้พิการ)
ตำแหน่งพนักงานโยธา

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 8 : 06 : 2561 |

 
   

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานโยธา พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 8 : 06 : 2561 |

 
 
   

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/5/2561 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 2 : 02 : 2561 |

 
   

ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ EB สทล.5/5/2561 ลว.2 กุมภาพันธ์ 2561

 

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี้ | 28 : 02 : 2561 |

 

วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร

ศาลสมเด็จพระนเรศวร

อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า

ภูสอยดาว

ร่องแพแก่งไฮ

ทุ่งแสลงหลวง วัดนางพญา น้ำตกปอย