ลำดับ   

                                              รายละเอียด                                                                  ดาวน์โหลด           วันที่           

 

001

 

   

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 เลขที่ สทล.5/1/2561

        

30 พ.ย. 60

 

002

 

   

ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 เลขที่ สทล.5/1/2561

        

22 ธ.ค. 60

 

003

 

   

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 3 เลขที่ สทล.5/2/2561

        

18 ม.ค. 61

 

004

 

   

ยกเลิก ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 3 เลขที่ สทล.5/2/2561

        

9 ก.พ. 61

 

005

 

   

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 4 เลขที่ สทล.5/3/2561

        

16 มี.ค. 61

 

006

 

   

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ เลขที่ สทล.5/4/2561

        

5 ก.ค. 61