นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทรุดตัวของคันทาง

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทรุดตัวของคันทาง

ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน ฆะมัง - พิจิตร กม.98+894 - 99+338 ของแขวงทางหลวงพิจิตร พร้อมให้
คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไข ต่อจากนั้นเวลา 13.30 น. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงพิจิตร ทางหลวงหมายเลข 113
ตอน พิจิตร – ตะพานหิน ที่ กม. 9+922 ด้านซ้ายทาง โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
และนายปัญญา ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ให้การต้อนรับ