นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม
หมวดทางหลวงวชิรบารมี แขวงทางหลวงพิจิตร

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงวชิรบารมี แขวงทางหลวงพิจิตร โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วย นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการ ฯ ตำแหน่งที่ 2 นายปัญญา ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร และว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ให้การต้อนรับ