นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม
สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม มอบของขวัญปีใหม่ 2561 ให้แก่หมวดทางหลวงในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการ ฯ ตำแหน่งที่ 1 ,นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการ ฯ ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)