สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับกองฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ "การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง" สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ร่วมกับ กองฝึกอบรม กรมทางหลวง จัดสัมมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ "การซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง" สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าหมวดทางหลวงในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เทคนิคด้านการอุดรอยแตก (Crack Filling), วิธีการปะซ่อมผิวทาง (Skin Patching) และวิธีการขุดซ่อมผิวทาง (Deep Patching) โดยรถขุดใส โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1, นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 , ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารสมชายเดชภิรัตนมงคล สำนักงานทางหลวงที่ 5