สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
เข้าร่วมในการประกอบพิธี การย้าย พลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (บริเวณสี่แยกอินโดจีน)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก), ว่าที่ ร.ต.อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1, นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมในการประกอบพิธี การย้ายพลับพลา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณสี่แยกอินโดจีน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัด ทางสาย 11, 12 และ 126 (แยกอินโดจีน) ทางสาย 11 กม.223+735-224+465, ทางสาย 12 กม.238+000-240+500 และ ทางสาย 12 กม.29+203-30+125 อ.เมือง จ.พิษณุโลก และอัญเชิญไปประดิษฐ์สถาน ณ วัดเขาสมอแคลง ต.สมอแข อ.วังทอง จ.พิษณุโลก