จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้พบปะ นำเสนอปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ผู้อำนวยการทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการตำแหน่งที่ 1 ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้เป็นผู้แทนของกระทรวงคมนาคมและหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงคมนาคมรับมอบป้ายสภากาแฟ

เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในเดือนเมษายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก