สำนักงานชลประทานที่ 3 และฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เข้าปรึกษาหารือขอคำแนะนำแนวทางการบูรณะปรับปรุงทางด้วยวิธี Pavement In-place Recycling

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 3 และฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เข้าปรึกษาหารือขอคำแนะนำแนวทางการบูรณะปรับปรุงทางด้วยวิธี Pavement In-place Recycling ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 โดยมี นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และนายช่างเทียรชัย ทัลวัลลิ์ นายช่างโยธาชำนาญงานเป็นผู้บรรยาย