จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเช้า”

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการพบปะหารือหัวหน้าส่วนราชการในรูปแบบของกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้พบปะ นำเสนอปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการ ตำแหน่งที่ 2 ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าร่วม ในฐานะหน่วยงานในสังกัดที่กระทรวงคมนาคมและหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก