นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ที่จุดบริการทั่วไทย พร้อมปล่อยขบวนรถบริการเคลื่อนที่เร็ว วิ่งตรวจเส้นทาง ให้ความช่วยเหลือ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ณ บริเวณหน้า
สวนอาหารนอกชาน บนทางหลวงหมายเลข 117 ตอนหนองนา – พิษณุโลก กม.117+100 (ขาออก) โดยมี ว่าที่ ร.ต.อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงานหลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักทางหลวงที่ 5 และแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ได้แจกจ่ายแผ่นพับแนะนำการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางหลวง