นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปี 2561 ที่จุดบริการทั่วไทย พร้อมปล่อยขบวนรถบริการเคลื่อนที่เร็ว วิ่งตรวจเส้นทาง ให้ความช่วยเหลือ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ณ บริเวณหน้าป้อมตำรวจทางหลวงวัดโบสถ์ บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอนบ้านป่า - นาอิน กม.237+600 (ขาออก) โดยมี นายเจษดา บุญรอด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักทางหลวงที่ 5 และแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ได้แจกจ่ายแผ่นพับแนะนำการเดินทางแก่ผู้ใช้เส้นทาง ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน