นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง นายประมณฑ์ สดาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ , นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย


เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงคมนาคมและคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง นายประมณฑ์ สดาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ, นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบของพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ ณ จุดบริการทั่วไทยเขาพลึง กม.351+625 จังหวัดอุตรดิตถ์ ของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย การให้บริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และตรวจติดตามการกำกับดูแลจุดเสี่ยงบนพื้นที่ควบคุม 77 เส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนบึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.346+000 - กม. 351+000 จังหวัดอุตรดิตถ์