นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงคมนาคม


เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 15.20 น. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะจากกระทรวงคมนาคม โดยมีนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1 ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบของพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ์ ให้การต้อนรับ ณ จุดบริการทั่วไทยเขาพลึง กม.351+625 จังหวัดอุตรดิตถ์ ของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย การให้บริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และตรวจติดตามการกำกับดูแลจุดเสี่ยงบนพื้นที่ควบคุม 77 เส้นทาง
ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอนบึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.346+000 - กม. 351+000 จังหวัดอุตรดิตถ์์