นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้าภารกิจด้านการขนส่ง) พร้อมคณะ


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้าภารกิจด้านการขนส่ง) พร้อมคณะ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการทั่วไปแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา พิษณุโลก ที่ กม.117+100 (ขาออก) บริเวณหน้าสวนอาหารนอกชาน จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 และ ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ให้การต้อนรับ