นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านงานวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง ลงพื้นที่ติดตามกำกับดูแลจุดเสี่ยงในพื้นที่ควบคุม 77 เส้นทาง


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านงานวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง ลงพื้นที่ติดตามกำกับดูแลจุดเสี่ยงในพื้นที่ควบคุม 77 เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนบึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.346+000 - กม. 351+000 และตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ณ จุด บริการทั่วไทยเขาพลึง กม.351+625

จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1, นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1และนายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ให้การต้อนรับ