นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านงานวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. นายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านงานวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการทั่วไปแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บ้านป่า - นาอิน ที่ กม.237+600 (ขาออก) บริเวณป้อมตำรวจทางหลวงวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับ