นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย


เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงพิจิตรทางหลวงหมายเลข 11 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก กม.143+092 (ขาเข้า) บริเวณหมวดทางหลวงเขาเจ็ดลูก จังหวัดพิจิตร