นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน


เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 13.20 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงพิจิตร ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน เนินสว่าง - หนองนา กม.091+000 (ขาออก) บริเวณหมวดทางหลวงวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร และในเวลา13.40 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ที่ กม.117+100 (ขาออก) บริเวณหน้าสวนอาหารนอกชาน จังหวัดพิษณุโลก