นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของการดำเนินงานศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย และการให้บริการประชาชน


เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561  เวลา 15.30 น.  นายสมบัติ  เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2561 ณ จุดบริการทั่วไทยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่  2 (วังทอง)  ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนบ้านป่า –  นาอิน ที่ กม.237+600  (ขาออก)  บริเวณป้อมตำรวจทางหลวงวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก