นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลงานบำรุง และอำนวยความปลอดภัยประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมขุนสมศรี สิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5