นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5 ปี 2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5 ปี 2561 ได้เดินทางตรวจประเมินแขวงทางหลวงสุโขทัย ในการนี้นายทศพร เหลืองกัลยาณคุณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย นายเดชา กิติเวชโภคาวัฒน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีสำโรง และนายธีรศักดิ์ รุ่งรพิพรรณ หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย​ ได้บรรยายสรุปและลงตรวจประเมินผลงานในพื้นที่สายทางที่รับผิดชอบ