คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561 โดยมีนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 เป็นประธานคณะทำงานประเมินผลงาน ฯ ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงาน แขวงทางทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยมีนายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 และนายไพฑูรย์ เขตจตุรัส หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าปลา ได้บรรยายสรุปและลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานสายทางในความรับผิดชอบ