องฝึกอบรม กรมทางหลวง จัดฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

กองฝึกอบรม กรมทางหลวง จัดฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องสมรรถนะของข้าราชการ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก), สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก), สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์), พร้อมด้วยแขวงทางหลวงในสังกัด, ศูนย์สร้างทางหล่มสัก และศูนย์สร้างทางและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก