คณะทำงานประเมินผลงาน ฯ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ประธานคณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำปี 2561 ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5 ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงาน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 โดยมีนางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 และ ส.อ.คงศักดิ์ วงศ์กระสันต์ หัวหน้าหมวดทางหลวงทองแสนขัน ได้บรรยายสรุปและลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานสายทางในความรับผิดชอบ