นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการประชุมเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และประเมินผลการใช้ระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (ง.4-01)

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานเปิดในการประชุมเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และประเมินผลการใช้ระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ (ง.4-01) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารบำรุงทาง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ สามารถเชื่อมโยง และมีความสอดคล้องกับรหัสงานบำรุงปกติใหม่ ระบบหมายเลขทางหลวงใหม่ และระบบการติดตามการบริหารงานบำรุงปกติ โดยผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงในสังกัด ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5