วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการ
สำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1, นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังนโยบายของกรมทางหลวง ในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน นโยบายการหาตัวผู้รับจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒และการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 ในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวง, หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างานด้านวิศวกรรม ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 จากคณะทำงานประเมินผล งานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำสำนักงานทางหลวงที่ 5 ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5