นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน, นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ,นายประวีณ เครือกนก ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง, นายเทียรชัย ทัลวัลลิ์ นายช่างโยธาชำนาญงานส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ลงพื้นที่สายทางในความรับผิดชอบของแขวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) โดยมีนายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) และเจ้าที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ให้การต้อนรับและร่วมกันติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก - หล่มสัก กม.302+350 - 302+450 เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป