ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบงานของสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2561 จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อทักท้วงและเสนอข้อเสนอแนะจากตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบงานของสำนักงาน
ทางหลวงที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2561 จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อทักท้วงและเสนอข้อเสนอแนะจากตรวจสอบภายใน
โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1, นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้ารับฟังการประชุม
ณ ห้องประชุมขุนสมศรี สิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)