นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างาน
ฟื้นฟูคันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พิษณุโลก - หล่มสัก กม.302+350 - 302+450 เพื่ออำนวยความสะดวก
และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป