นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2 เพื่อตรวจรับงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 117

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2, นายประวีณ เครือกนก ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง นายพิษณุ อัตชู นายช่างโยธาอาวุโส ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และนายประเสริฐ อติภัทรากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร เป็นกรรมการการตรวจการจ้าง เพื่อตรวจรับงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน คลองพลังด้านใต้ - เนินสว่าง กม.63+769 ได้มีการสุ่มตรวจโดยขุดเจาะเพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทาง ให้ผลงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกรมทางหลวง