นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด์
ทางหลวงหมายเลข 12

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง และ นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานฟื้นฟูคันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.302+350 - กม.302+450 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก), นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2, นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง), ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1, นายประเสริฐ อติภัทรากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ตรวจติดตาม