นายชูศักดิ์ เกวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชูศักดิ์ เกวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ 2561 และเข้าประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน / แผนงาน / โครงการ ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) และแขวงทางหลวงในความรับผิดชอบ โดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5