นายชูศักดิ์ เกวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายชูศักดิ์ เกวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ
ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฟื้นฟูทางหลวง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเนื่องจากภัยพิบัติ คันทางสไลด์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.302+350 - กม.302+450 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก), นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5,
นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง), ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1,
และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ตรวจติดตาม