นายสมบัติ เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5  พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม ตำแหน่งที่ 1,  
นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2,


    เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5  พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 1,  นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ตำแหน่งที่ 2,  ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1,  ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5  เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  66 พรรษา  28 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารสมชาย เดชภิรัตนมงคล สำนักงานทางหลวงที่ 5