นายสมบัติ เจริญพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5  พร้อมด้วย นายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม ตำแหน่งที่ 1,  

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด, รองผู้อำนวยการแขวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการหาตัวผู้รับจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5