การประชุมซักซ้อมการบันทึกราคากลางในระบบ E-GP ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 และแขวงทางหลวงในสังกัด

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น การประชุมซักซ้อมการบันทึกราคากลางในระบบ E-GP
ของสำนักงานทางหลวงที่ 5 และแขวงทางหลวงในสังกัด โดยมีนายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนงาน เป็นผู้บรรยายสไลด์ ณ ห้องประชุมขุนสมศรีสิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5