นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานเปิดงานวันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2561
(BIG CLEANING DAY)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานเปิดงานวันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2561 (BIG CLEANING DAY)โดยมีนายอัครวัฒน์ ศรีหัตถกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ร่วมดำเนินกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ณ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)