นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะ
ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก และลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาดินสไลด์เนื่องจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ระหว่าง กม.302+350 - กม.302+450 โดยมี นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง), และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ตรวจติดตาม