นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข 12

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 12.00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ โฆษกกระทรวงฯ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ 
นายสุจิน มั่งนิมิตร ผอ.สำนักความปลอดภัย คณะทำงานตรวจโครงข่ายคมนาคม
จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง ติดตามความก้าวหน้าโครงการบำรุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะทางหลวงหมายเลข 12 โดยมี นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับและนำลงตรวจพื้นที่ ณ จุดดำเนินโครงการของแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง – เข็กน้อย ระหว่างกม.302+350 – กม.302+450 โดยเริ่ม ก่อสร้างเมื่อ 30 มีนาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 25 กันยายน 2561 งบประมาณ 34.9 ล้านบาท ขณะนี้ผลงานรวม 87.260% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้กำชับและเน้นย้ำการดำเนินโครงการด้วยความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานที่กำหนด