นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงที่ 5

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงที่ 5
โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5
ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ ท่านอธิบดีกรมทางหลวง ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 5พร้อมทั้งได้กำชับและเน้นย้ำการดำเนินโครงการด้วยความปลอดภัย ตามมาตรฐานงานที่กำหนด