นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) และนายจรูญ เจียมแท้ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม) เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัด ณ ห้องพระพุทธชินราชชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่