ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.), นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) และคณะสำนักบริหารบำรุงทาง ได้กำหนดการประชุมร่วมหารือ
แนวทางการจัดทำแผนงานความต้องการเบื้องต้น งบประมาณปี 2563

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.), นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) และคณะสำนักบริหารบำรุงทาง ได้กำหนดการประชุมร่วมหารือแนวทางการจัดทำแผนงานความต้องการเบื้องต้น งบประมาณปี 2563 โดยมีนายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วย นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมขุนสมศรี สิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5