ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.), นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) และคณะสำนักบริหารบำรุงทาง ลงพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 12

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.พลเทพ เลิศวรวนิช (วดร.), นายจักรพันธ์ พัฒนเกรียงไกร วดร.1 (ภาคเหนือ) และคณะสำนักบริหารบำรุงทาง ลงพื้นที่ปัญหาดินสไลด์เนื่องจากภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ช่วง กม.297+565 โดยมี นายศรันย์ ชุ่มกลัด นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายปริทัศน์ โพธิ์ดง หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่...