นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมมแนวทางการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นประธานในการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมขุนสมศรี สิงห์วัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5