นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 5

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 พร้อมด้วยนายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 5, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5 เข้าประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากท่าน อธิบดี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 , แนวทางการดำเนินการขนย้ายเครื่องจักร Recycling และการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ จากสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง
ณ ห้องเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง